Powered by Blogger.
RSS
Container Icon

Followers

Mari belajar suku kata terbuka  (sambungan)


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

SUKU KATA TERBUKA

Mari belajar suku kata terbuka  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


Proses pengajaran prasekolah di seluruh Malaysia berpandukan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang telah digunakan sejak tahun 2010 menggantikan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. 

REKABENTUK KURIKULUM
Ciri utama Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan:
1. Kurikulum berasaskan standard 
2. Kurikulum berbentuk modular

Kurikulum Berasaskan Standard
Tujuannya adalah untuk ekuiti dan kualiti. Di mana ekuiti bermaksud semua murid diberi pendidikan yang sama dan kualiti merujuk kepada bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ia merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria @ indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan.
Kurikulum Berbentuk Modular
Merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit (dinamakan modul). 2 jenis modul diwujudkan iaitu:
1. Modul Asas - terdiri dari komponen bahasa (BM/BI/BC/BT), Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Permainan Luar dan Matematik.
2.Modul Bertema - iaitu modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. (modul ini dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak)
TUNJANG PEMBELAJARAN dalam KSPK :
 • Tunjang Komunikasi
 • Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
 • Tunjang Kemanusiaan
 • Tunjang Sains dan Teknologi
 • Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
 • Tunjang Ketrampilan Diri
Penekanan dalam Kurikulum Standard ini adalah supaya murid-murid prasekolah dapat menguasai 4M bukan lagi 3M:
 • Membaca
 • Menulis
 • Mengira
 • Menaakul

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Mari mengenal abjad bersama  gambar

   v- van

      w- wau
   x- x-ray

   y- yoyo

  z- zirafah

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Mari mengenal abjad bersama  gambar
 n- nanas
 o- oren
   p- pisang
   q- qari
   r- roti
     s- susu
 t-topi
   u- ulat

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Mari mengenal abjad bersama  gambar


     h-harimau    
   i- itik
    j-jam
    k- kuda     
     l- lembu
104 520x416 Koleksi Gambar Monyet yang Comel dan Kelakar   m- monyet

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS